شركت تولید مسكن خاور در تاریخ 17 شهریور ماه 1376 با نام شركت تولید مسكن بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (سهامی خاص) تحت شماره 133895 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقبا بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20 مهر ماه 1381 به شركت تولید مسكن خاور تغییر نام یافت.
این شركت در زمینه سرمایه گذاری و مشاركت در احداث مجتمع های تجاری، اداری و مسكونی با بیش از سیصد میلیارد ریال داد و ستد مالی در سال فعالیت دارد. تجربه احداث مراكز تجاری و اداری با بالاترین استانداردهای كیفی این شركت را در رتبه سازندگان نمونه اینگونه پروژه ها قرار داده است.
شركت تولید مسكن خاور دارای گواهینامه پایه یك مدیریت و اجرا از سازندگان انبوه مسكن و ساختمان، گواهینامه پایه دو مجریان انبوه ساز مسكن، عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسكن و عضو انجمن صنفی شركتهای كنترل كیفیت ساختمان می باشد.

اوقات شرعیورود